Trivium Art History
Giovanni Battista Piranesi
Hadrian's Villa, 1768 — Giovanni Battista Piranesi,