Trivium Art History
Giovanni Battista Piranesi
The Man on the Rack, 1761 — Giovanni Battista Piranesi,