Trivium Art History
Giovanni Battista Piranesi
Catalogo delle Opere, 1861 — Giovanni Battista Piranesi,