Trivium Art HistoryZinaida Serebriakova

Self-portrait at the Dressing Table

Self-portrait at the Dressing Table, 1909 — Zinaida Serebriakova,
75 cm65 cm

More work by Zinaida Serebriakova