Trivium Art HistoryHishida Shunsō

Fallen Leaves, 落ち葉 (Ochiba)

Fallen Leaves, 落ち葉 (Ochiba), 1909 — Hishida Shunsō,

More work by Hishida Shunsō