Trivium Art History
Gaganendranath Tagore
Himalayan Landscape, 1920 — Gaganendranath Tagore,